Present Continuous Tense - İngilizce Şimdiki Zaman 


Sıfırdan ileri seviyeye kadar size detaylı bir şekilde yabancı dil öğreteceğimiz ders serimizin ilk dersine hoş geldiniz. Bu ücretsiz dersimizde size Present Continuous Tense yani ingilizcedeki Şimdiki Zaman konusundan bahsedeceğiz.

Dersimize başlamadan önce size ingilizce öğrenme ile ilgili bir kaç önerim olacak. ilk olarak yabancı dil öğrenmeyi gerçekten istemeniz ve farklı kaynaklar ile çalışmanız gerekir. 


Bu kaynaklardan en önemlisi online ingilizce eğitim uygulamalarıdır çünkü Zaman ve mekan sınırlaması yoktur, Kişiselleştirilebilir.

Diğeri ise;

Bol Okuma Yapmak,Teorik bilgiyi pekiştirir, Kelime bilgisini arttırır.

En son olarak da

Film İzlemek, Eğlenerek öğrenmeyi sağlar, Günlük kullanıma aşina olursunuz.


Bu detaylardan sonra eğitimimize başlayabiliriz.


Present Continuous Tense


Present Continuous Tense, Şimdiki Zaman konusunu anlatan tensdir. Bir işin konuşma anında yapıldığını anlatır. Bu tens şöyle bir tanımla da izah edilebilir. Bir iş şu anda yapılıyorsa, o cümle Şimdiki Zamandır. Yani Present Continuous Tensedir. Present Continuous Tense cümlelerde, sözü edilen işler yapılırken söylenirler ve söylenirken yapılmakta olurlar.


Present Continuous Tense ile cümle kurulurken dikkat edilmesi gereken en önemli detay, am / is / are yardımcı fiilerinin kullanılması ve fiilin sonuna -ing takısının getirilmesidir..


Present Continuous Tense Olumlu Cümleler

İngilizce şimdiki zaman olumlu bir cümle içinde kullanılırken özne fiilde değil ama yardımcı fiilde oldukça önemlidir. Present Continuous Tense için cümle yapısında yardımcı fiil özneye göre değişirken, fiil -ing eki alır.

Özne + Yardımcı Fiil (am, is, are) + Fiil-ing + Nesne


Present Continuous Tense Olumsuz Cümleler

Present Continuous Tense için cümle yapısında yardımcı fiil özneye göre değişirken, fiil -ing eki alır. Cümleyi olumsuza çeviren not eki ise yardımcı fiile eklenir.

Özne + Yardımcı Fiil (am, is are) + not + Fiil-ing + Nesne


Present Continuous Tense Soru Cümleleri

Cümleyi soru haline getirmek için yardımcı fiil başa alınır.

Yardımcı Fiil (am, is are) + Özne + Fiil-ing + Nesne


(+) AFFIRMATIVE (OLUMLU)

I am sleeping. ( Uyuyorum.)

You are sleeping. ( Uyuyorsun.)

He is sleeping. ((Erkek)O Uyuyor.)

She is sleeping. ((Kadın)O Uyuyor.)

It is playing sleeping.(Cansız-Hayvan-Bebek)O Uyuyor.)

We are sleeping.( Uyuyoruz.) 

They are sleeping.( Uyuyorlar.)


(-) NEGATIVE (OLUMSUZ)

I am not sleeping (Uyumuyorum.)

You aren't sleeping. ( Uyumuyorsun.)

He isn't sleeping. ( Erkek)O Uyumuyor.)

She isn’t isn't sleeping. ( (Kadın)O Uyumuyor.)

It isn’t isn't sleeping. ( (Cansız-Hayvan-Bebek)O Uyumuyor.)

We aren’t sleeping. ( Uyumuyoruz.)

They aren’t sleeping. ( Uyumuyorlar.)

(?) QUESTION (SORU)

Am I sleeping?  (Uyuyor muyum? )

Are you sleeping?  (Uyuyor musun? )

Is he sleeping?  (Erkek)O Uyuyor mu? )

Is she sleeping?  (Kadın)O Uyuyor mu? )

Is it sleeping?  ((Cansız-Hayvan-Bebek)O Uyuyor mu? )

Are we sleeping?  (Uyuyor muyuz? )

Are they sleeping?  (Uyuyorlar mı? )


PRESENT CONTINUOUS TENSE NERELERDE KULLANILIR?

1-Şu Anda Yapıyor Olduğumuz Şeylerden Bahsederken Present Continuous Tense Kullanılır

You are not dancing now. (Şimdi dans etmiyorum.)

I am eating a pizza. (Pizza yiyorum.)

I am not listening . (Dinlemiyorum.)

Marie is sitting in the room. (Marie odada oturuyor.)

Jhonny is drinking water. (Jhonny su içiyor.)


2- Gelecek Zamandan Bahsederken de Present Continuous Tense Kullanılabilir

Bu kullanım ana dilimizde olduğu gibidir. Örneğin Türkçe' de nasıl ki, “Görselleri bir saat içinde gönderiyorum” denilebiliyorsa aynı şekilde İngilizce'de de ifade edilebilir.

I am sending the image in an hour. ( Bir saat içinde maili yolluyorum.)

I am doing tomorrow. ( Yarın yapıyorum.)

He is going to İstanbul on Tuesday. ( Salı İstanbul'a gidiyor.)

They are working next week. ( Haftaya çalışıyorlar.)

We aren't going to the school at the weekend. ( Hafta sonu okula gitmiyoruz. )


PRESENT CONTINUOUS TENSE İLE KULLANILAN ZAMAN İFADELERİ

NOW ( ŞİMDİ )

Zaman ifadelerini cümlenin sonuna koymak başlangıç için çok daha kolay olacaktır.

I am playing now. ( Şimdi oynuyorum.)

Bu cümleyi biraz daha uzatırsak

I am playing with my friends at Jason's house now. ( Şimdi arkadaşlarımla Jason'nın evinde oynuyoruz. )


AT THE MOMENT ( ŞU ANDA )

We are going school at the moment. ( Şu anda okula gidiyoruz. )

I am studing at the moment. ( Şu anda ders çalışıyorum. )

RIGHT NOW ( TAM ŞİMDİ )

I am thinking about you right now. ( Tam şimdi seni düşünüyorum.)

You are smiling  right now. ( Tam şimdi gülümsüyorsun.)


NOT: Ayrıca "Look!" , "Listen!" ,"Be Careful!" gibi ünlemlere dikkat edilmelidir. Özellikle sınavlarda bu ünlemlerden sonra  şimdiki zaman kullanmanız  beklenir. 


Listen! They are talking about us. ( Dinle! Bizim hakkımızda konuşuyorlar. )

Look ! They are dancing. ( Bak! Dans ediyorlar.)

Be careful! The boss is comming. ( Dikkatli ol! Patron geliyor.)


Bazı fiiller Present Continuous Tense ile kullanılmaz. Bu fiiller "state verbs" olarak adlandırılır.

Şimdiki zaman yapıları bir eylemin fiziksel ve görsel olarak yapıldığını gösterirler. Dolayısıyla soyut düşünmek, sevmek, anlamak, sahip olmak gibi soyut anlamlı fiiller continuous (be+ -ing) yapısında kullanılamazlar. Bu fiiler Simple Tense ile ifade edilirler . Örneğin “I love you” Simple Present tense ile yazılmasına rağmen, Türkçe’ye “Seni seviyorum“ diye çevrilir.


-She is loving milk. -Yanlış

- She loves milk. -Doğru

- I am hating you -Yanlış

- I hate you -Doğru

-

Bu fiillerden bazıları,


Duygusal durumları yansıtan fiiller

● to love

● to like

● to hate

● to dislike

● to mind

● to want

● to care

● to fear

● to wish

● to prefer

● to appreciate

● to surprise


Mental durumları yansıtan fiiller

● to notice

● to know

● to remember

● to imagine

● to understand

● to recognise

● to forget

Beş duyu organıyla ilgili fiiller

● to feel

● to hear

● to see

● to smell

● to taste

Fikir beyan ederken kullanılan fiiller

● to feel

● to find

● to think

● to suppose

● to consider

● to believe

● to doubt

● to assume

Diğer fiiller

● to look ( benzemek )

● to seem

● to be

● to have ( sahip olmak)


► Bazı fiiller de hem Continuous hem de Simple formda kullanılabilirler. "love - like - hate - understand" gibi fiiller bu kategoriye girer. Fakat bu farklı kullanım, anlam farklılılığına da yol açar. Aşağıda iki zamanla da kullanılabilen ve farklı anlamlar taşıyan fiiller verilmiştir. Özellikle sınavlarda bu ipuçlarını yakalamak çok önemlidir.


THINK


(a) “What do you think about the new English teacher? I think he is a nice man !”

(Yeni İngilizce öğretmeni hakkında ne düşünüyorsun? Bence iyi bir adam.)


(b) I am thinking about the exam tomorrow. It will be a difficult one.

(Yarınki sınavı düşünüyorum. Zor bir sınav olacak.)


(a) cümleside think, fikir gösteren soyut anlamlı bie fiildir. Kişilerin belli konularda fikir sahibi olmaları fiziksel bir durum değildir.

 (b) cümlesinde ise think , fiziksel ve görülebilir bir özelliği olan somut bir eylemdir. Örneğin birşey düşündüğünü görerek anladığımız bir kişiye “Öyle derin derin ne düşünüyorsun” diye sorarız. Düşünme eylemi fiziksel bir durum olmuştur.


HAVE


(a) I have two cats and a dog. Do you have any pets?

(Benim bir köpeğim ve bir de kedim var. Senin evcil hayvanın var mı?)

(b) I am having a nice time in my speaking classes. 

(Konuşma sınıflarında hoş vakit geçiriyorum.)


Birinci cümlede “have” fiili sahip olmak anlamında asla continuous olarak kullanılamaz. İkinci örnekte ise “have” fiili iyi zaman geçirmek, eylenmek anlamında somut bir yapıdadır.


SMELL

(a) All flowers smell nice. (Bütün çiçekler güzel kokar.)

(b) The little girl is smelling the flowers.

(Küçük kız çiçekleri kokluyor.)

Birinci cümlede “smell” soyut bir eylemdir. Çiçekler kokma eylemini fiziksel ve görülebilir bir şekilde yapmazlar. Bu bir durumdur. İkinci cümlede ise “smell” fiili aktif bir anlamdadır. Küçük kızın bu koklama eylemini fiziksel olarak yapması görülüp, başkalarına da gösterilebilir.


► Spelling Of Final –ing (-ing takısının yazılışı)

Fiilin son harfine bağlı olarak bazen -ing takısı farklı şekillerde yazılabilir. 


Bir sessiz harf + -e gelirse -e düşer ve –ing eklenir.


dance - dancing

ride - riding

take – taking


Bir sesli + Bir sessiz harf gelirse sessiz harf çift yazılır ve – ing eklenir.


cut - cutting

plan - planning

run – running


NOT: w,y, ve x harfleri zor okunacağı için çift yazılmaz.


snow - snowing

fix - fixing

pay – paying


-İki sesli + bir sessiz harf varsa -ing eklenir; sessiz harf çift yazılmaz


keep - keeping

read – reading


- İki sessiz harf varsa -ing eklenir; sessiz harf çift yazılmaz


sing - singing

wash - washing


Present Continuous Tensi anlattığımız dersimizin geldik. Aklınza takılan her türlü soru ve görüşlerinizi yorum kısmına bırakmayı unutmayın, elimizden geldiği kadar cevaplayacağız. 

Sistemli ve disipli çaşlışırsanız ingilizce öğrenmenin gözünüzde büyüyecek birşey olmadığını zamanla görmeye başlayacaksınız.

Kolay İngilizce |Present Continuous Tense| |Şimdiki Zaman|

Simple Present Tense - İngilizcedeki Geniş Zaman
Bu ücretsiz dersimizde size Simple Present Tense yani İngilizcedeki Geniş Zaman konusundan bahsedeceğiz....