eLLC TEMEL SEVİYE (A1-A2) BEGINNER ve ELEMENTARY KONULARI


1. ÜNİTE KONULARI

 1. Tanıtıcı ad ve ilgeçler
 2. Eylemler: şimdiki zaman
 3. Nitelik sıfatları: ek eylemler
 4. Sayılar 1-10
 5. Tekil ve çoğul adlar ve şimdiki zaman
 6. Sayılar ve saat belirtme
 7. Soru ve yanıtlar; kişi adılı; şimdiki zaman:bildirme kipi
 8. Yiyecek içecekler; nesneler
 9. Giysiler; olumlu ve olumsuz eylemler; nesneler
 10. Kim, ne, nerede, hangi; soru adılları
 11. Genel tekrar

2. ÜNİTE KONULARI

 1. Yeni eylemler ve ad tümleci: şimdiki zaman
 2. İnsan ve hayvanlar; durum bildiren ortaçlar
 3. Büyük ve küçük: ad ve sıflatlar
 4. Biçim ve renkler; karşılaştırma ve üstünlük derecesi
 5. Sağ ve sol; onun
 6. Eylemler: olumsuz
 7. Birden fazla özne
 8. Birkaç ilgeç daha
 9. Baş, yüz, el ve ayak: iyelik öğesi
 10. Şimdiki zaman, geçmiş zaman ve gelecek zaman
 11. Genel tekrar

3. ÜNİTE KONULARI

 1. İnsanları betimleyen sıfatlar
 2. Nicelik
 3. Giysiler
 4. İçeride, dışarıda; ilgeçler
 5. Renkler, sayılar
 6. Hayvanlar; gerçek, gerçek olmayan
 7. Yaşamak ile ilgili durumlar
 8. Meslekler
 9. İnsan vücudu ve resimler, belirtili ad tamlaması
 10. Sayılar, gün-gece ve saat
 11. Genel Tekrar

4. ÜNİTE KONULARI

 1. Soru ve cevap; soru eki
 2. Kapalı-Açık
 3. Yüze kadar sayılar
 4. İnsanlar ve konuşma
 5. Gitmek-Gelmek, girmek-çıkmak, binmek-inmek, uyumak-uyanık olmak
 6. Çeşitli eylemler; ulaçlar
 7. Aile fertleri
 8. Herkes, birisi, hiç kimse, birşey, hiçbir şey
 9. Taşıt araçları ve ilgili eylemler
 10. İlgeç ve tümleçler
 11. Genel tekrar

eLLC ORTA SEVİYE (B1-B2) INTERMEDIATE KONULARI


5. ÜNİTE KONULARI

 1. Artı, eksi, çarpı, bölü
 2. İyelik öğesi ve adıllar; belirtisiz ad tamlaması
 3. Simdiki zaman, geçmiş zaman ve gelecek zaman
 4. Sayılara devam
 5. Dolaysız ve dolaylı tümleçler
 6. Sıcak & soğuk
 7. Cisimler
 8. Mobilya & Giysi ve müzik aletleri
 9. Biraz, çok, daha çok, daha az
 10. Yeni eylemler: insan hareketleri
 11. Birinci kişi tekil ve çoğul: şimdiki zaman
 12. Genel tekrar

6. ÜNİTE KONULARI

 1. Olmak, sahip olmak: şimdiki zaman ve geçmiş zaman
 2. Şimdiki zaman, geçmiş zaman ve gelecek zaman
 3. İnsan tasvirleri; işaret sıfatı
 4. Birim ve takımlar
 5. Artık, ne-ne, hem-hem
 6. Eylemler, şimdiki ve geçmiş zamanlar
 7. Özel adlar
 8. Eylemler şimdiki ve geçmiş zamanlara devam
 9. Yeni birim ve takımlar
 10. Yalnız-kalabalık; edilgen eylemler
 11. Yeni meslekler; eylemler: birinci ve ikinci tekil ve çoğul
 12. Genel tekrar

7. ÜNİTE KONULARI

 1. Yeni eylemler; adlarda yönelme ve çıkma durumu
 2. Yeni eylemler; geniş zaman: genellikle
 3. Hızlı & yavaş
 4. Mevsimler
 5. Hepsi, bazı, çoğu, hiçbiri
 6. Hiçbiri, her ikisi
 7. Şekiller, yer ile ilgili ilgeçler, hepsi, çoğu
 8. Sağ ve sol, Boş ve dolu
 9. Alt üst, aşağı yukarı
 10. Yine Eylemler
 11. Fiil çekimleri- birinci tekil ve çoğul
 12. Genel tekrar

8. ÜNİTE KONULARI

 1. Sıra sayıları
 2. Olumlu & olumsuz cümleler: şimdiki zaman
 3. Benzemek; hemen hemen hepsi
 4. Ülkeler çoğrafyalar
 5. Sokak ve kaldırımlar
 6. Giysiler ve evcil hayvanlar
 7. Karşılaştırma üstünlük
 8. Yakınlık-uzaklık
 9. İş yerleri
 10. Yol tarifi... nasıl gidilir
 11. Eylemlere devam
 12. Genel tekrar

eLLC İLERİ SEVİYE (C1) UPPER INTERMEDIATE KONULARI


9. ÜNİTE KONULARI

 1. Karşılaştırma
 2. Soru Zamirleri
 3. Sık sık, nadiren
 4. Kurumsal
 5. Yaşam & ölüm
 6. Kişi zamirleri
 7. İhtiyaç & istek
 8. Beğenme-Seçme
 9. Ofis aktiviteleri
 10. Yardım isteme
 11. Genel tekrar

10. ÜNİTE KONULARI

 1. Ev İşleri
 2. Konuşma
 3. Yolculuk
 4. Çamaşır yıkama
 5. Mutfak
 6. Edilgen çatı
 7. Yıkanma-Giyinme
 8. Ölçüler 1
 9. Ölçüler 2
 10. Tanışma
 11. Genel tekrar

11. ÜNİTE KONULARI

 1. İstekler 2
 2. Edilgen Çatı 2
 3. Meslekler 2
 4. Jestler-Duruşlar
 5. Terk Etme-Dönme
 6. Fiziksel hareketler
 7. Araçlar ve trafik
 8. Sorular 3
 9. Zarar Görme
 10. Zıt kelimeler
 11. Genel tekrar

12. ÜNİTE KONULARI

 1. Daima-bazen
 2. İlgi alanları
 3. Bankacılık işlemleri
 4. Dönüşlü fiiller
 5. İnsan ve hayvan
 6. Emir kipleri
 7. Yemek içme
 8. Hayvanlar 2
 9. Dilek kipi
 10. Cinsiyetler
 11. Genel tekrar

eLLC İLERİ SEVİYE (C2) ADVANCED KONULARI


13. ÜNİTE KONULARI

 1. Yapabilme
 2. Yeni eylemler
 3. Alışveriş-dükkan
 4. Yeme-içme
 5. Markette alışveriş
 6. Heceleme
 7. Araba yolculuğu
 8. İstek cümleleri 3
 9. Uygun görme
 10. Zıt Kelimeler 2
 11. Genel tekrar

14. ÜNİTE KONULARI

 1. Kazanç - kayıp
 2. Duyu organları
 3. Zamanlar 4
 4. Hastalıklar
 5. Yardımcı fiiller
 6. Edilgen çatı 4
 7. Geometri
 8. Doktora gitme
 9. Savaş ve silahlar
 10. Eylemler 3
 11. Genel tekrar

15. ÜNİTE KONULARI

 1. Duygular
 2. Takvim
 3. İrade
 4. Milletler
 5. Eğitim ve sınıflar
 6. Önce ve sonra
 7. Ülke ilişkileri
 8. Eğitim ile ilgili
 9. Coğrafya 2
 10. Gayret & başarı
 11. Genel tekrar

16. ÜNİTE KONULARI

 1. Hava durumu
 2. Dışarıda yeme
 3. Aşk ve evlilik
 4. Tarihi mimari
 5. Güvenlik-kanun
 6. Zaman anlatımı
 7. Siyasi coğrafya
 8. Ünlü isimleri
 9. Olanak
 10. Tanımlama
 11. Genel tekrar

ÖĞRENMEK İSTEDİĞİNİZ DİLİ SEÇİN